Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Gyógytornászom.hu Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-325206, nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, székhely: 1027 Budapest Vitéz u. 9., adószám: 26343622-1-43) képviseli: Zigler Péter ügyvezető) , mint a www.gyogytornaszom.hu honlap kizárólagos üzemeltetője, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó, a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF a www.gyogytornaszom.hu weboldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a fent felsorolt weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
A honlap tartalmával és a tárolt adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A fenti weboldalon történő szolgáltatásnyújtást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza.

Definíciók:

Szolgáltató: a fenti weboldalon Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtó cég: a Gyógytornászom.hu Kft. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

A szolgáltató adatai:

Teljes neve: Gyógytornászom.hu Kft.

Székhelye: 1027 Budapest Vitéz u. 9.

Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék 01-09-309515

Adószáma: 26343622-1-43

Honlap címe: https://www.gyogytornaszom.hu  

E-mail címe: rendelo@gyogytornaszom.hu  

Telefonszáma: +36 30 50 50 50 3

Felhasználó/fogyasztó: azon természetes személyek, akik a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásait a weboldalán keresztül igénybe veszik, időpontfoglalás céljából nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják. A szolgáltatás igénybevétele vagy időpontfoglalás során a felhasználó/fogyasztó automatikusan elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, mely folyamatosan elérhető a https://www.gyogytornaszom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat internetes elérhetőségen keresztül.

Időpontkérés: a Felhasználó ennek segítségével kap a Szolgáltató weboldalán online vagy akár telefonon megadott időpontot a szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltató weboldalán található visszahívás kérés és/vagy időpontfoglalás személyes, telefonos vagy Szolgáltató honlapján keresztül történő elvégzésével a Felhasználó a Szolgáltató külön adatvédelmi szabályzatát kifejezetten elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait a Szolgáltató, mint adatkezelő a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. Amennyiben a visszahívás során nem történik foglalás, a Szolgáltató, mint adatkezelő a visszahívás kérés keretében megadott adatokat 30 napon belül törli.

Visszahívás kérés során megadandó személyes adatok a https://www.gyogytornaszom.hu/online-gyogytorna/ weboldalon az alábbiak: név, telefonszám és egészségügyi panasz.

Időpontfoglalás során megadandó személyes adatok pedig az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, és megjegyzés.

Fenti adatok megadása alapján Szolgáltató jogosult visszaigazoló és emlékeztető email-t küldeni, vagy akár telefonon felvenni a kapcsolatot Felhasználóval.

Szolgáltatások: a Felhasználó által ténylegesen megrendelt szolgáltatások, így az állapotfelmérés, gyógytorna, manuálterápia, Gyógymasszázs, Fascia kezelés, Sportrehabilitáció, Funkcionális;- Szegmentális stabilizációs tréning, Craniosacralis;- SMR masszázs;- Köpöly;- Schroth terápia, Mckenzie;- Senior;- Stretching-torna és minden egyéb gyógytornához köthető szaktevékenység valalamint a szakorvosi szolgáltatások közül kiemelten az ortopédia, reumatológiához kapcsolódó szolgáltatások. Szolgáltató fenntartja a jogát további szolgáltatások későbbi nyújtására, a meglévő szolgáltatási palettája kibővítésére.

Logóhasználat: Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Gyógytornászom.hu logó használatára, annak a weboldalán és Facebook oldalán, utcai szórólapokon vagy hirdetőtáblákon történő feltüntetésére.


Hírlevél: Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és az adtvédelmi nyilatkozatot elfogadó Felhasználó számára későbbiekben hírleveleket, egyéb reklámcélú megkereséseket küldeni.

Garancia: Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal, amennyiben a páciens első alkalommal (állapotfelmérés) nem elégedett, mert nem azt kapta Szolgáltatótól, amire számított, és azt a helyszínen azonnal a kezelés után jelzi Szolgáltatónak. Ez esetben nem kell a páciensnek kifizetnie a gyógytorna állapotfelmérésének díját! Továbbá amennyiben a páciens panasza olyan jellegű, amire a gyógytorna nem tud megoldást nyújtani, akkor is díjmentes volt az állapotfelmérés a páciens számára.

A garancia csak és kizárólag a kezelés napján a kezelést követően a helyszínen tett észrevétel/panasz esetén érvényesíthető, és kizárólag az állapotfelmérés díjával kapcsolatban, utólag és bármely egyéb hivatkozással garancia érvényesítésére a pácienseknek nincs lehetőségük.

1.2. A weboldal szolgáltatásai minden Felhasználót azonos módon illet meg. A weboldalon történő online időpontfoglalás még nem minősül a szolgáltatás igénybevételének, pusztán a Felhasználóval történő kapcsolatfelvételre szolgál.

1.3. A weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalakon magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat.

1.4. Az időpontkérés elküldése nem minősül kötelezettségvállalásnak, arra a Szolgáltató általában 2 munkanapon belül válaszol email-ben, vagy telefonon Felhasználó számára. Az időpontkérés Felhasználó igényei szerinti teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ugyanis lehetséges olyan szituáció, ami alapján az időpontkérést Szolgáltató jogosult visszautasítani.

2. Időpontkérés

2.1. Az időpontkérés a Szolgáltató weboldalán található visszahívás kérés és/vagy időpontfoglalás személyes, telefonos vagy Szolgáltató honlapján keresztül történő elvégzésével történik.

A weboldalon történő időpontkérés minden Felhasználó számára lehetséges. Online időpontkérés során egy valós név, e-mail cím és egy valós telefonszám, valamint megjegyzés (pl. egészségügyi panasz)megadása szükséges, mely alapján Szolgáltató Felhasználó számára választ tud adni.
A Felhasználó köteles a weboldalon történő időpontkéréshez a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és jelen ÁSZF-et is elfogadni. A szolgáltatás megfelelő minőségéért a felelősséget a Szolgáltató vállalja.

2.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Szolgáltató a Felhasználó online időpontkérésének megérkezését követően köteles azt a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, illetve egy nappal a megbeszélt időpont előtt emlékeztető e-mail-t is küldeni.

2.4. Az online időpontkérés során megadott adatokat Szolgáltató továbbra is tárolja. Amennyiben a Felhasználó ezen adatok törlését kéri, akkor azt a rendelo@gyogytornaszom.hu  email címre küldött üzenettel megteheti.

2.5. Abban az esetben, amennyiben felhasználó az előre leegyeztetett és általa lefoglalt időpontban nem jelenik meg a helyszínen a szolgáltatás igénybevételére és távolmaradását az időpontot megelőző 24 órán belül sem jelzi, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes díját kiszámlázni felhasználó részére.

3. A weboldal szolgáltatásai

Felhasználó jogosult a weboldal összes szolgáltatását igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

Szolgáltatások:

Állapotfelmérés, Gyógytorna, Manuálterápia, Gyógymasszázs, Fascia kezelés, Sportrehabilitáció, Funkcionális;- Szegmentális stabilizációs tréning, Craniosacralis;- SMR masszázs;- Köpöly;- Schroth terápia, Mckenzie;- Senior;- Stretching-torna és minden egyéb gyógytornához köthető szaktevékenység valalamint a szakorvosi szolgáltatások közül kiemelten az ortopédia, reumatológiához kapcsolódó szolgáltatások.

Egyéb szolgáltatások:

A Szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a Felhasználók számára a weboldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében a weboldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

4. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

5. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

5.1. A Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

5.2. A Felhasználó köteles a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a weboldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

5.3. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat,Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
– Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
– Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
– Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

5.4. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a weboldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
– Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

5.5. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

– Tartózkodni a weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
– Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
– Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
– Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

6.1. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

6.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében különös tekintettel Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakra. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.

6.3. A Szolgáltató a weboldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

7. Jogérvényesítés, panaszkezelés

A Felhasználók/fogyasztók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül először a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
A Felhasználók/fogyasztók a vásárlók könyvébe (panaszkönyv) bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat, és javaslataikat.

A Felhasználót/fogyasztót e jogának gyakorlásában a Szolgáltató nem akadályozhatja, vagy befolyásolhatja.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a Felhasználó/fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak/fogyasztónak adni. A telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési eszközön közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak/fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követő harminc napon belül küldi meg.

Szolgáltató mind a személyes, mind a telefonon bejelentett panaszokról is köteles jegyzőkönyvet felvenni. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni, és azt a Felhasználóval/fogyasztóval közölni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A Szolgáltató a felhasználói/fogyasztói panaszt elutasító álláspontját az írásbeli válaszában indokolni köteles, illetve a Felhasználót/fogyasztót tájékoztatni köteles arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, és ezek milyen levelezési címen érhetőek el.

A Felhasználó/fogyasztó jelen esetben a Szolgáltatóval szemben a Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatala, vagy annak Jegyzője, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, vagy az illetékes bíróságok és hatóságok előtt érvényesíthetik jogaikat.

Szolgáltató az esetleges panaszok közlése érdekében tájékoztatást ad ügyfélszolgálati levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, és telefonszámáról.

A Szolgáltató a panaszkönyvi bejegyzés másolatát, illetve a válasza másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

Bérlet visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

A páciensek esetleges bérlet visszafizetésére vonatkozó kérelmét csak írásban, a Szolgáltatónak címzett emailen a ceo@gyogytornaszom.hu-ra és csak az alábbi esetekben fogadja el Szolgáltató:

  • a bérlet visszafizetésére okot adó körülmény a bérlet megvásárlását követően keletkezett, előre nem látható és/vagy Szolgáltatónak felróható okra vezethető vissza
  • a körülmény hivatalos módon igazolni szükséges (pl. elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat; hozzátartozó vagy páciens tartós betegsége, műtéte – csak az, amely megakadályozza a kezeléseken való részvételt – esetén szakorvosi igazolás.

A fentieken túli minden egyéb esetben, a teljesség igénye nélkül például:

  • ha páciens meggondolta magát és már nem akar többet járni, és/vagy
  • ha úgy érzi meggyógyult és nem akarja lejárni a többi alkalmat és/vagy
  • ha nem az első alkalom (állapotfelmérés) után jelzi nem tetszését a kezeléssel és/vagy azzal kapcsolatban, hogy álláspontja szerint a kezelés számára nem hozott javulást és/vagy
  • ha elköltözött és/vagy megszűnt a munkaviszonya és/vagy áthelyezték

páciens díjvisszatérítésre nem tarthat igényt.

Bérleteink csak személyes gyógytornára vonatkoznak, így online kezelésekre bérlet akciónk nem vonatkozik. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben a páciens szolgáltatását kicserélné Online Gyógytorna alkalomra azt a bérletének alkalom/forint árán veheti igénybe, nem pedig az eredeti online gyógytorna áron.

Amennyiben a páciens díjvisszatérítésre lenne jogosult, ez esetben a visszatérítésre vonatkozó díj esetében Szolgáltató nem az akciós árral számol, hanem normál alkalmak árát vonják le a visszatérítendő díjból.

8. Egyebek

8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. A Szolgáltató által üzemeltetett weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon található szolgáltatások használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

8.5. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat:

• Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő; Kedd: 8:00-18:00; Szerda; Csütörtök; Péntek: 8:00-16:00
• Telefon: +36-30/50-50-50-3
• E-mail: rendelo@gyogytornaszom.hu
• Internet cím: www.gyogytornaszom.hu

Budapest, 2018.05.25.